ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ТУРИСТИЧНА ПАЛАТА
POLSKO-Ukrainska Izba Turystyki

Польща, 15-875, Білосток, вул. Краківська, 17
тел./факс: +48 22 828 28 70
info@puit.org.pl

Ul. Krakowska, nr. 17, Białystok. 15-875, Polska
tel./faks: +48 22 828 28 70
info@puit.org.pl

Zarząd

Helena Szapowałowa Przewodnicząca Elżbieta  Wrońska Wiceprzewodnicząca Mieczysław  Żukowski Wiceprzewodniczący- Skarbnik Galyna  Rotowa Wiceprzewodnicząca Inga  Esiawa Wiceprzewodnicząca Józef  Ratajski Sekretarz

Zasady członkowstwa w PUIT

Szanowni Państwo, Witamy Państwa i zapraszamy do współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Turystyczną! Członkiem Izby może zostać każdy podmiot gospodarczy, który prowadzi działalność w sektorze turystyki i...

Statut PUIT

STATUT POLSKO-UKRAIŃSKIEJ IZBY TURYSTYCZNEJ Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Podstawowe zadania Izby oraz sposób i formy ich realizacji ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki ROZDZIAŁ IV Organy Izby ROZDZIAŁ V Majątek...

Najnowsze wiadomości