Polscy archeolodzy Andrzej Kola i Meczysław Góra odwiedzili Rezerwat „Groby Bykowni”

13 listopada rezerwat odwiedzili znani polscy archeolodzy, których nazwiska są ściśle związane z historią pochówków w Bykowni. Profesor uniwersytetu Kopernikа w Toruniu Andrzej Koła poprowadził grupę polskich archeologów w ramach ukraińsko-polskiej wyprawy archeologicznej 2011-2012 w Bykowni, w której też uczestniczył doktor nauk historycznych Meczysław Góra z Łodzi.

Profesorowie Andrzej Kola i Meczysław Hura podzielili się wspomnieniami z pracy na  wykopaliskach, pokazali, gdzie znaleźli szczątki rozstrzelanych osób i inne dowody stalinowskiej zbrodni. Historyk i archeolog, działacz Stowarzyszenia Rodziny Katyński, Mecislav Gura, podkreślił, że Bykownia jest dla niego miejscem szczególnym. W końcu prawdopodobnie tutaj, w 1940 r., jego wujek w linii matki, porucznik Wojska Polskiego Józef Kornat, znalazł swoje ostatnie schronienie.
Uczestnicy oddali w chwili ciszy. Uczestnicy uczciłi minutą ciszy pamięc tych, którzy zginęli.

Olga Ozolina