Zarząd

Helena Szapowałowa Przewodnicząca

Elżbieta  Wrońska Wiceprzewodnicząca

Mieczysław  Żukowski Wiceprzewodniczący- Skarbnik

Galyna  Rotowa Wiceprzewodnicząca

Inga  Esiawa Wiceprzewodnicząca

Józef  Ratajski Sekretarz