Ratusz w Buczaczu

Ratusz w Buczaczu Okres budowy: 1750-1751 Fundator: Starosta kaniowski Mikołaj Bazyli Potocki Informacja o obiekcie (opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA) Rozkwit Buczacza przypadł na drugą połowę w. XVIII kiedy miasto było głównym ośrodkiem dóbr ekscentrycznego magnata Mikołaja Bazylego Potockiego, starosty kaniowskiego. Na usługach Potockiego zatrudnieni byli wówczas wybitni artyści m.in. architekt Bernard Meretyn oraz rzeźbiarz Jan Jerzy Pinsel. W odbudowanym w czasach powojennych ratuszu mieści się od r. 1982 rejonowe muzeum historyczno-krajoznawcze. W r. 2016 rozpoczęła się gruntowna konserwacja buczackiego ratusza.