ROZTOCZE WPISANE NA ŚWIATOWĄ LISTĘ REZERWATÓW BIOSFERY UNESCO

image description

Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze” został wpisany (17-21 czerwca 2019 r.) na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO, która obecnie liczy 701 rezerwatów w 124 krajach. W Polsce mamy 11 rezerwatów biosfery, w tym 5 o charakterze transgranicznym.

Urzekające Roztocze – rozciągnięte od okolic Kraśnika, aż do Hrebennego i dalej, do samego Lwowa – to łagodne pasma pól, pojedyncze skałki, wąwozy, krystaliczne strumienie w otoczeniu buków i jodeł oraz w towarzystwie koników polskich. Obszar rezerwatu wynoszący 297 000 ha, zlokalizowany jest w polskich województwach lubelskim i podkarpackim (powiaty: janowski, zamojski, biłgorajski, tomaszowski i lubaczowski) oraz ukraińskich powiatach: jaworowskim i żółkiewskim.

Ten wyjątkowo malowniczy region charakteryzuje się szczególnymi walorami przyrodniczymi oraz turystycznymi atrakcjami kulturowymi. Obejmuje obszary lessowe, niewysokie wapienne wzgórza porośnięte lasami i charakterystycznymi wstęgami pól oraz głębokie doliny rzek. Na jego terenie występują złoża wód mineralnych i drewna kopalnego. Roztocze stanowi także ważny korytarz ekologiczny o dużej bioróżnorodności.

Na Roztoczu Środkowym, w obszarze dzielącym stare utwory geologiczne platformy wschodnioeuropejskiej od młodszych utworów Europy Zachodniej, w 1974 roku utworzony został Roztoczański Park Narodowy, którego symbolem jest konik polski.